Service

Hvorfor lade PD Elevator servicere din elevator?

Nærhed

Vores serviceteknikere bor i dit nærområde, kender din elevator og holder dig ajour med status på dit anlæg.

Døgnservice

Vores service står til disposition 24 timer i døgnet alle årets dage og de fleste reservedele er på lager i Danmark.

Driftssikkerhed

Vi sætter en ære i god håndværksmæssig kvalitet. Herunder solid servicering af din elevator inklusiv kontrol, smøring, justering med færrest mulige driftstop til følge.

Vores servicemål

Vores mål er at levere netop det som betyder noget for dig; pålidelighed, sikkerhed og komfortabelt flow i din bygning. I den forbindelse er vores døgnservice et vigtigt fundament, og vi er tilgængelige, når netop I har brug for os. PD Elevator dækker hele Danmark, og vores netværk af montorer kan tage vare på netop din elevator, uanset hvor den er lokaliseret. 

PD Elevator har gennemgået en omfattende ISO9001 vertificering, hvorfor virksomheden er i fuld overensstemmelse med kravene i ISO 9001:2015 og AT Bek. 461. Ifølge arbejdstilsynets bekendtgørelse, om anvendelse af elevatorer, skal en elevator have foretaget årlige eftersyn af sagkyndig virksomhed. Antallet af årlige eftersyn fastsættes under hensyntagen til elevatorens type, tilstand og brug..

Vigtige faktorer i den sammenhæng er bl.a: 
  • Antal starter pr. år
  • Hvorvidt elevatoren er CE-mærket (elevatorens alder)
  • Elevatorens placering. Er den indendørs eller udendørs opstillet?
  • Elevator typen, herunder godselevatorer, personelevatorer og hvorvidt elevatoren er aflåst eller på anden vis begrænset i brug

Tilbud på service

Flere parametre gør sig gældende, når et tilbud på en servicekontrakt udfærdiges. Hvad er antallet af lovpligtige eftersyn og hvilken type elevator drejer det sig om? Vi udarbejder derfor en vedligeholdelsesplan til hver kunde og til hvert enkelt stykke udstyr. 
Som ved enhver anden maskine, vil komponenterne på en elevator på et givent tidspunkt blive slidt. Udover de lovpligtige eftersyn må man derfor forvente mindre omkostninger til udskiftning af enkelte sliddele. 

Et servicetilbud kan derfor sammenfattes på 2 måder:

Fuld vedligeholdelse: 
PD Elevator står for fuld vedligeholdelse af anlægget, hvilket indebærer, at elevatoren serviceres i henhold til de lovpligtige eftersyn inklusiv syn- og faldprøver sammen med arbejdstilsynet. Ydermere omfatter fuld vedligeholdelse alle forebyggende arbejder såsom rensning, smøring, justering, udskiftning eller reparation foretaget af alle til anlægget hørende dele.
Tilkald for driftstop og udførelse af reparationer foretages hurtigst muligt og tidspunktet for større reparationsarbejder aftales med køber. 
En nærmere beskrivelse af specifikationerne for fuld vedligeholdelse kan rekvireres efter anmodning på info@pdelevator.dk

Servicekontrakt:
PD Elevator står for de lovpligtige eftersyn af elevatoren. Abonnementet omfatter smøring, kontrol og justering af sikkerhedsafstande. Herunder justering af sikkerhedskomponenter samt elevatorens kørsel og stand. Abonnementet omfatter ikke egentlige reparationer eller tilkald, men vi påtager os gerne eventuelle reparationer, som vil blive udført til billigste dagspris.
Få et uforpligtende tilbud på din lovpligtige serviceløsning. Send en mail til
info@pdelevator.dk